Dla Młodzieży

nauka kreatywnego i krytycznego myślenia,

pomoc w odkrywaniu własnych celów,

motywacja do realizacji własnych planów,

wsparcie naturalnej ciekawości i kreatywności,

nauka odpowiedzialności za siebie i świat,

wsparcie w budowaniu aktywnej postawy.


COACHING DLA MŁODYCH

wyjazdy od stycznia 2016